Welkom bij Cethera

Wanneer er moeilijkheden in je leven, in je gezin of in je relatie ontstaan, lukt het vaak om dit zelf op te lossen. Soms is dit niet zo makkelijk en kom je er zelf niet uit. Dan kan het een oplossing zijn om professionele hulp te zoeken.

Binnen praktijk Cethera wordt psychosociale therapie gegeven op basis van systeemtherapie.

Systeemtherapie kan als individuele, relatie- en gezinstherapie gegeven worden en zijn vormen van psychotherapie. Systeemtherapie verwijst naar het sociale systeem waar je deel van uitmaakt. Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. In deze vorm van therapie staan deze wisselwerkingen tussen mensen centraal.