Mijn werkwijze

Wiel

Aandacht voor gedragspatronen, emotionele interactie en persoonlijke betekenis
Als systeemtherapeut bekijk ik de mens als geheel. Ik plaats problemen in een ruimere context. Je bent namelijk niet alleen man of vrouw, maar ook zoon/dochter, vriend/vriendin, vader/moeder, broer/zus, werkgever/collega, etc.

In de behandeling gaat mijn aandacht uit naar gedragspatronen, emotionele interactie en welke persoonlijke betekenis mensen geven aan gebeurtenissen. Iedereen heeft namelijk zijn eigen werkelijkheid en ervaart een gebeurtenis daarom anders.

Intake: de problemen in beeld
Tijdens de intake breng ik uw situatie in kaart. Ik stel veel vragen en kijk gestructureerd naar uw klachten en de achtergrond. Hierdoor krijgt ik een breed beeld van u als persoon. Ook wordt de context helder waarin de problemen plaatsvinden. We bepalen samen uw behandeldoelen en bespreken de mogelijkheden om deze te bereiken.

Therapie: de oplossingen in zicht
Nu we bij de intake de problemen hebben besproken, gaan we in de therapie op zoek naar de oplossingen. Ik maak daarbij vaak gebruik van een genogram (stamboom). Hiermee geef ik inzicht in de levensgeschiedenis, familietradities en wat u heeft meegekregen aan kwaliteiten en krachten. Ook wordt duidelijk wie mogelijk invloed heeft op uw probleem. Hoe de verschillende betrokkenen aankijken tegen uw probleem en misschien tot hulp kunnen zijn. Door deze manier van werken worden verbanden zichtbaar en krijgt u kijk op de oplossingen voor uw probleem.

Bij het samen zoeken naar oplossingen kan de nadruk liggen op het veranderen van de manieren van omgaan met elkaar (interactiepatronen) of het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving).