Even voorstellen

Carin

Welkom op mijn site. Mijn naam is Carin van Eekeren. Sinds 1997 werk ik in de geestelijke gezondheidzorg. Ik was onder andere werkzaam bij GGZ-WNB en psychotherapeutisch centrum De Viersprong. In eerste instantie als maatschappelijk werker, later als systeemtherapeut (relatie- en gezinstherapeut). Nu werk ik vanuit mijn eigen praktijk als systeemtherapeut, geef ik psychosociale therapie en ben ik gespecialiseerd in Emotionally Focused Therapy.

Systeemtherapeut
Als vrijgevestigde systeemtherapeut bekijk ik mensen als geheel en plaats hen in een bredere context. Psychische klachten staan meestal niet op zichzelf maar hebben vaak te maken met de situatie waarin men leeft. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem. Mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die hier aandacht voor heeft.

Ik richt me op relaties tussen mensen, hoe zij reageren in verschillende situaties en wat de wisselwerking is tussen hen. In uw behandeling kijken we samen naar gedragspatronen, persoonlijke betekenisgeving en emotionele interacties. Op deze manier ontstaan er inzichten en effectieve oplossingen voor problemen.”

Verbinding
Het mooie aan mijn beroep vind ik dat ik samen met mijn cliënten verbindingen kan leggen. We onderzoeken niet alleen de problemen, maar ook de krachten die in de persoon en zijn systeem aanwezig zijn. Zo kunnen we met elkaar kijken hoe deze krachten kunnen worden benut.

Emotionally Focused Therapy
Emotionally Focused Therapy (EFT) is een wetenschappelijk onderbouwde, effectieve behandelmethode voor echtparen en gezinnen. EFT is een model voor relatietherapie, dat gebaseerd is op de hechtingstheorie. Het stelt de emoties van de partners centraal en streeft naar een verbeterde emotieverbinding binnen de relatie.

> Lees hier meer over EFT

En meer…
Naast deze nieuwe vorm van relatietherapie geef ik een EFTrelatiecursus voor (echt)paren die hun relatie willen verstevigen of nieuw leven in willen blazen. Of waarvoor therapie nog een stap te ver is.

> Lees hier meer over de relatiecursus

Lidmaatschappen
> Lees hier meer over mijn lidmaatschappen bij beroepsverenigingen en andere organisaties.