Gezinstherapie en ouderbegeleiding

Familie

Hoewel er gelukkig vaak veel goed gaat in gezinnen, kun je samen ook moeilijke periodes doormaken. Jullie communiceren moeizaam of er zijn conflicten ontstaan. Of één iemand in het gezin kampt met individuele problemen, zoals bijvoorbeeld somberheid, lichamelijke klachten, angst of chronische vermoeidheid. Ook dan worden de moeilijkheden van de één beïnvloed door de anderen in het gezin (en andersom) en kan gezinstherapie oplossingen bieden.

Wanneer?
Er zijn veel verschillende redenen voor gezinstherapie. Hieronder enkele voorbeelden.

Vanuit het gezin:

 • Iedereen in ons gezin gaat zijn eigen gang, hoe krijgen we weer meer gezamenlijkheid?
 • Hoe krijgen we het weer gezellig binnen ons gezin?
 • Wij willen samen leren omgaan met het verlies en elkaar kunnen troosten.
 • Hoe kunnen we beter communiceren binnen ons gezin?
 • We hebben geen contact meer met elkaar, hoe gaan we hier mee om en hoe kunnen we het (eventueel) herstellen?
 • Eén van onze kinderen/ouders heeft problemen, hoe kunnen we als gezin steun bieden?

Vanuit de ouder:

 • Ons kind gaat zijn eigen gang en houdt zich niet aan de regels, wat nu?
 • Hoe komen we als ouders op één lijn in de opvoeding?
 • Hoe geven we vorm aan het ouderschap na onze scheiding?
 • Onze kinderen zijn de deur uit. Ik weet dat we ze los moeten laten, maar we  weten niet goed hoe.
 • Ik voel me als ouder vaak klem zitten tussen mijn partner en mijn kinderen. Hoe kan ik dit veranderen?
 • Wij zijn een nieuw samengesteld gezin en willen minder ruzie over elkaars kinderen.

Hoe?
Wanneer gezinstherapie gestart wordt beginnen we met het in kaart brengen van de relaties in jullie gezin. Wat verbindt jullie, wat zijn sterke kanten en waar knelt het. Gezinsleden ervaren de situatie vaak op hun eigen manier en we staan stil bij ieders perspectief. Ook kijken we of er nog andere factoren van invloed zijn geweest op jullie gezinsleven. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan ziekte, verlies of de overgang naar een nieuwe fase, zoals de overgang naar zelfstandigheid (puberteit/adolescentie). Om dit allemaal in kaart te brengen kan het helpen een genogram (stamboom) te maken. Dit wordt het vertrekpunt om verder te werken aan jullie hulpvraag.

In de gesprekken gaan we op zoek naar oplossingen die voor iedereen in het gezin werken.